Acords Junta 2020

Priorització de sol·licituds d'ajusts per a la renovació d'equipament docent obsolet

Priorització ajuts per a la millora d’equipaments docents i infraestructures de l’FNB 2020