Eleccions Consell Departament 2023-2024

Les persones del col·lectiu que ja són membres nats, tot i formar part del cens, ja són membres nats del consell del departament, de manera que no poden presentar la seva candidatura per cobrir les vacants.

Obert el termini per presentar candidatures al consell del departament de Ciència i Enginyeria Nàutica del 14 al 18 de desembre. Les vacants a cobrir són dos del sector PDI-B1, B2 i B4 i dos del sector EGM.