Formulari d'inscripció


La Inscripció inclou: Participació a tota la Jornada. CD amb les presentacions, coffee break durant la jornada.
Pagament mitjançant ingrés a la compta següent:

LA CAIXA

Número de compte: 2100 0655 70 0200203346

Import Matrícula: 50 €   Es necessari adjuntar còpia.

 

S'APLICARÀ UN 25% DE DESCOMPTE  (37,5€) A LA COMUNITAT  UPC  (CAL ADJUNTAR JUSTIFICANT DE MATRÍCULA O CARNET UPC CONJUNTAMENT AMB L'INSCRIPCIÓ A LA JORNADA)
Cal adjuntar copia de la matrícula de la UPC per poder acollir-se al descompte d'estudiant
El rebut s'entregarà durant la jornada